EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Oświadczenie Komisji Międzyzakładowej przy HCP S.A. OZZ Inicjatywa Pracownicza

Poznań, 03.04.2007 r.

Od godziny 9.00. trwa demonstracja pracowników Cegielskiego wewnątrz zakładu. Pracownicy oczekują przybycia Prezesa Spółki. (godz. 9.30). Żądają m.in. 550 złotych brutto podwyżki.

W związku z protestem pracowników H. Cegielski - Poznań S.A. Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy HCP S.A. oświadcza:

1. Wobec pojawiających się informacji mówiących o tym, że HCP S.A. nie stać na podwyżki w wysokości żądanej przez nasz związek i załogę, pragniemy przede wszystkim zaznaczyć, iż żądania te są adekwatne do wysokości uzyskiwanych zysków przez przedsiębiorstwo. W roku 2006 zyski wyniosły ok. 12 mln. złotych; w 2007 planowane zyski będą wynosić 7 mln. złotych. Wyniki finansowe odnotowywane przez cały holding Cegielskiego są jeszcze lepsze. Tymczasem podwyżka płac w wysokości żądanej przez załogę to koszt ok. 12 mln. złotych rocznie (8 mln. do końca 2007 roku). Jednocześnie pragniemy zauważyć, że pracownicy Cegielskiego w okresie bessy w przemyśle stoczniowym (lata 2001-2003) mieli wielokrotnie obniżane zarobki o 10 do 20%. W wyniku tego dzisiaj (w stosunku do średniej krajowej) pracownicy HCP zarabiają relatywnie mniej, niż w końcu lat 90. Stoimy zatem na stanowisku, że w obecnym momencie, kiedy zakład odnotowuje zyski, przynajmniej część z nich powinna trafić do kieszeni załogi, która wcześniej zrezygnowała ze swoich dochodów. Żądamy zatem wypracowanych przez nas części zysków, nic ponad to!

 

2. Zostały w ostatnich dniach wydane przez dyrekcję HCP SA dyspozycje, które nie można inaczej określić, niż jako próbę represjonowania protestujących pracowników. Utrzymuje się, że nasze działania są nielegalne. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że w dniu 4 stycznia 2007 roku na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza zgłosiła żądania m.in. podwyżki płac. Związek określił czas realizacji żądań do dnia 15 stycznia 2007 roku. Pracodawca pismem z dnia 30 stycznia 2007 roku poinformował nasz związek, że żadnego z naszych postulatów nie spełni. W tej sytuacji związek znalazł się w sporze zbiorowy z dyrekcją HCP S.A. z dniem zgłoszenia żądań, a więc od 4 stycznia 2007 roku. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zobowiązuję pracodawcę do natychmiastowego rozpoczęcia rokowań. Ponieważ do dnia 21 marca 2007 roku ze strony pracodawcy żadna propozycja rokowań nie wpłynęła do związku, to związek pismem z dnia 22 marca poinformował dyrekcję HCP S.A., że rokowania odbędą się w świetlicy W-2 (na terenie HCP) w dniu 29 marca o godzinie 14.15. informując o zaistniałej sytuacji załogę. W dniu 29 marca 2007 roku dotarła do związku informacja, że nie ma żadnych rokowań i nikt z zarządu firmy na rokowanie nie przybędzie. Świetlica została zamknięta, a przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza klucza do świetlicy nie wydano. Nie wyznaczono także ww. piśmie innej daty na rozpoczęcie rokowań. W takich okolicznościach doszło do wiecu, na którym uchwalono, że w dniu 30 marca o godz. 9.00. odbędzie się tzw. "płyta" (robotnicy Cegielskiego tak zwykle nazywają miejsce, gdzie wewnątrz fabryki zwoływane są spontaniczne manifestacje załogi). 30 marca też doszło do demonstracji pod siedzibą zarządu. Z tego wszystkiego wynika, ze działania załogi były podyktowane nielegalną odmową przez dyrekcję HCP rokowań, wszczętych na mocy ustawy o sporach zbiorowych. Zatem to działania dyrekcji, a nie załogi, są nielegalne, a o fakcie tym związek poinformował Państwową Inspekcję Pracy. Wobec powyższego żądamy zaprzestania represjonowania załogi i pełnej zapłaty za pracę pierwszej zmiany w dniu 30 marca 2007 roku.

3. W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi na temat zarobków Marcelego Szarego informujemy, ze obok pensji jaką dostaje jako tokarz, odbiera wynagrodzenie równe 1,5 średniej krajowej za fakt pracy w Zarządzie HCP S.A. (Pragniemy przypomnieć, iż z tego tytuły odpowiada on za niektóre zobowiązania Spółki całym swoim majątkiem, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu). Marcel Szary nigdy nie ukrywał swoich zarobków przed załogą, tak jak to czynią przewodniczący największych central związkowych w HCP S.A., którzy zarabiają 3,5 krotność średniej pensji w HCP. Marcel Szary kilkakrotnie wzywał ich publicznie do ujawnienia dochodów, co nigdy z ich strony nie nastąpiło. Poważną część uzyskanych dochodów Marcel Szary przeznacza na cele społeczne związane z walką pracowników o swoje prawa.

4. Inicjatywa Pracownicza informuje jednocześnie, że w dniu 1 maja 2007 roku spod zakładów HCP ruszy demonstracja, podczas której domagać się będzie wyższych płac i powszechnych świadczeń dla bezrobotnych. Stosowne zawiadomienie zostało już złożone w Urzędzie Miasta Poznania.

W imieniu
Komisji Międzyzakładowej przy HCP S.A.
OZZ Inicjatywa Pracownicza

Marcel Szary

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.